Insanity .::. Trapped within the lines of your mind...

Temat: wodorotlenek sodu w kosmetykach(np ekosens)???
Witaj, wodorotlenek sodu lub wodorotlenek potasu używane są do produkcji mydeł i jest to zupełnie normalne. Cały wodorotlenek sodu w procesie saponifikacji łaczy się z kwasami tłuszczowymi, w wyniku czego powstają odpowiednie sole np. sodium cocoate, sodium palmate, sodium olivate itp. Różnica polega tylko na tym, że my jako wytwórcy mydła naturalnego od podstaw, podajemy sodium hydroxide w składzie, natomiast firmy tylko ... mydło robimy z tzw. nadmiarowością tłuszczu, oznacza to, że część tłuszczów użytych do wytworzenia naszego mydła, nie ulega saponifikacji, czyli zmydleniu w procesie robienia mydła. Ponieważ różnice składnikowe są wręcz minimalne, należy bardzo dokładnie odważać składniki, przede wszystkim zasadę. Poza tym każdy tłuszcz wymaga innej ilości zasady dla swojego zmydlenia. Zarówno wodorotlenek sodu, jak i wodorotlenek potasu, użyty właściwie, czyli w określonych...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,26078,48369177,48369177,wodorotlenek_sodu_w_kosmetykach_np_ekosens_.htmlTemat: NIE dla posłów, którzy skrzywdzili dzieci!
pierwiastków; na podstawie znajomości budowy diamentu, grafitu i fullerenów tłumaczy ich właściwości i zastosowania. 2. Chemia środków czystości. Uczeń: 1) opisuje proces zmydlania tłuszczów; zapisuje (słownie) przebieg tej reakcji; 2) wyjaśnia, na czym polega proces usuwania brudu, i bada wpływ twardości wody na powstawanie związków trudno rozpuszczalnych; zaznacza fragmenty hydrofobowe i hydrofilowe we wzorach cząsteczek substancji powierzchniowo czynnych; 3) tłumaczy przyczynę eliminowania fosforanów(V) ze składu proszków (proces eutrofizacji); 4) wskazuje na charakter chemiczny składników środków do mycia szkła, przetykania rur, czyszczenia metali i biŜuterii w aspekcie zastosowań tych produktów; stosuje te środki z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa; wyjaśnia, na czym polega proces usuwania zanieczyszczeń za pomocą tych środków; 5) opisuje tworzenie się emulsji, ich zastosowania; analizuje skład kosmetyków (na podstawie etykiety kremu, balsamu, pasty do zębów itd.) i wyszukuje w dostępnych źródłach informacje na temat ich działania. 3. Chemia wspomaga nasze zdrowie. Chemia w kuchni. Uczeń: 1) tłumaczy, na czym mogą polegać i od czego zaleŜeć ... 4) opisuje procesy fermentacyjne zachodzące podczas wyrabiania ciasta i pieczenia chleba, produkcji wina, otrzymywania kwaśnego mleka, jogurtów, serów; zapisuje równania reakcji fermentacji alkoholowej i octowej; 5) wyjaśnia przyczyny psucia się Ŝywności i proponuje sposoby zapobiegania temu procesowi; przedstawia znaczenie i konsekwencje stosowania dodatków do Ŝywności w tym konserwantów. 152 4. Chemia gleby. Uczeń: 1) tłumaczy, na czym polegają sorpcyjne właściwości gleby; opisuje ... surowców naturalnych wykorzystywanych do uzyskiwania energii (bezpośrednio i po przetworzeniu); 2) opisuje przebieg destylacji ropy naftowej i węgla kamiennego; wymienia nazwy produktów tych procesów i uzasadnia ich zastosowania; 3) wyjaśnia pojęcie liczby oktanowej (LO) i podaje sposoby zwiększania LO benzyny; tłumaczy, na czym polega kraking oraz reforming, i uzasadnia konieczność prowadzenia tych procesów w przemyśle; 4) proponuje alternatywne źródła energii – analizuje...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,165,95760652,95760652,NIE_dla_poslow_ktorzy_skrzywdzili_dzieci_.html